Yeni Sistemde Liseler Arası Nakil Nasıl Olacak?

Yeni Sistemde Liseler Arası Nakil Nasıl Olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG yerine getirilen Yeni Lise Kayıt Sisteminde liseler arası nakil işlemleri nasıl olacak? LGS Nakil,Lise Nakil,Lise Boş Kontenjan Nakil,Anadolu Lisesi Nakil,Meslek Lisesi Nakil,Fen Lisesi nakil,İmam Hatip Lisesi nakil

LGS nakil başvuruları nasıl yapılıyor?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

a) Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

b) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devam devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

c) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirmeye esas nakil işlemi, ortaöğretim kurumlarındaki boş kontenjanlara göre yapılacaktır.

ç) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya
https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.

d) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş
sayılacaktır.

TERCİH İŞLEMLERİ
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî
Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı
açılmayacaktır.

f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

g)Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.

h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar
yapılabilecektir.

ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte
sorumludur.

k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır. Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

LİSE NAKİL İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

LİSE NAKİL KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB 14.Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı resmi Gazetede yayınladığı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile liseler arası nakil konusunda gerekli şartları ve düzenlemeleri yaptı.

Anılan Yönetmelikte yer alan okullar arası nakil düzenleyen maddeler şöyle;

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu sınıf sonuna kadar,

d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar,

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına “a) Nakil” ibaresinden önce gelmek üzere “Nakil ve geçiş işlemleri;” ibaresi, aynı fıkranın (a) bendine “dönem bitiminin öncesindeki üç hafta” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi” ibaresi, “dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya e-Devlet üzerinden” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “yerleştirmeye esas puan” ibaresi “OBP” olarak ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılır.

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.

c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılır.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 30, bir bireyin bulunduğu sınıflarda ise 35’i geçmemesi esastır.”

“b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak okulların açık kontenjanlarına göre, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülür.

c) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümlerine ve takvimine göre yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.”

“(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük olana,

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,

öncelik verilir.”

(Visited 199.206 times, 1 visits today)

“Yeni Sistemde Liseler Arası Nakil Nasıl Olacak?” üzerine 134 yorum

 1. 9.sinif ozel anadolu lisesinden 10.sinif devlet anadolu lisesine nakilde sinavsiz ogrenci alan anadolu lisesine nakilde ogrencinin 8.sinif teog puanimi gecerlidor.yeni sistemde bunu merak ediyorum

  1. Mrblar bende bu sorunu cevabini ariyorum sen bulabildinmi.adrese yakin okul mu olacak yoksa gecen seneki teog puanimi gecerli olacak

     1. 10. Sınıfın birinci döneminin sonuna kadar nakil işlemi yapabilirsin. Yaz tatilinin bitmesini beklemelisin ama.

     2. Ben bugün gittim nakilimi aldırmak istediğim okula bende 10.sınıfa geçtim okula gittiğimde teog puanını sordular teaog puanım 410 girmek istediğim okul için puanımın 424 olması lazımmış 9.sınıflar sınavsız girerken o okullara 10.sınıfların teog puanı soruluyor hala ne yazık ki

     3. 10 sinifa gectim şuan meslek lisede okuyorum anadolu lisesine geçmek istiyorum nakiller ne zaman acilll yardim edermisiniz

  2. 10.sınıflar da geçen seneki teog puanına göre alıyorlar ben bugün gittim puanım 410 gitmek istediğim okulun puanı 424 müdür 424 olması lazım puanının dedi MEB i aradık oda öyle diyor ne yazık ki 9.sınavşar sınavsız geçiş yapıyor 10.sınıflar da hala puan soruluyor :/

   1. Bend kendimden 10 puan yüksek bir liseye nakil yapmak istiyorum ama olmuyor busene 10 a geçicem ama 9.sınıf ağırlıklı oratalam 90 geçen yılın yıl sonu ortalamasınada bakıyorlarmış diye duydum ama bazıları öyle bi şey yok diyo eğer varsa 90 ortalamayla beni alabilirler senin bu konu hakkında bir bilgin varsa yardımcı olabilirsen sevinirim.

 2. ben alan tercihi yapıcam mesleki teknik alan tercihlerinden ama 10. sınıfta naklimi anadolu lisesine nasıl aldırcammm lütfen cevap verinn

  1. 436 puan aldık 10.sınıftayım nakil yapab ilirmiyim nakilistedigim okulun geçen seneki puanı 442

 3. anadolu lisesine nakil olursam 10. sınıfta nasıl alan tercihi yapıcam mesleki teknik anadolu lisesinde okuyom

 4. Anadolu meslek programından anadolu ya ne zamana kadar geçiş yapabilirim suan anadolu meslek programı dayım ve 10 sınıfa geçmeyi garantiledim yaz tatilinde veya 10 uncu sınıfta anadolu programına gecebilirmiyim

  1. Kardeşim ben daha yeni geçtim 10.siniftayim 18 mayis ta meslek lisesinden anadolu lisesine geçtim şuanki sistem de onuncu sınıf sonuna kadar var ama sen ne yapıp edip 10.sinif başınakadar geç ve dönemin son 3 hafta si nakil yapamazsın unutma

   1. puanın üstünde bir okula mı yerleştin? ve yerleştiysen kaç puan üstünde bir okula yerleştin? bir de puanım 401 ama gitmek istediğim okulun puanı 401 bu yılki LGS sistemiyle bizde okul değiştiremez miyiz? bilen cevaplarsa mutlu olurum

   2. Kardeşim ama ben heryerde baktım 10. Sinifta kendi alanının olduğu okullara gidebiliyosun şu meslek lisesinden kurtulmak istiyorum dersler hem kolay hemde ben meslek okumak istemiyorum

  2. Eylül sonunda ekim sonunda tekrar nakiller açılacak
   Tarihleri takip et dene şansını
   10. Sınıfın sonuna kadar anadolu liselerine nakil hakkın var

 5. ben meslek lisesininde okuyorum bölüm seçtim ve pişman oldum başka bir meslek lisesinde başka bir bölüme geçiş yapabiliyormuyuz yada 10.sınıfta nakil verebiliyormuyuz

 6. Ben bu yıl 10. Sınıfı okuyacağim geçis yapmak istediğim lisede ise hazırlık bölümü var geçiş yapmak mümkün oluyor mu?

 7. ARKADAŞLAR 10. sınıfa geçtim başka okula nasıl bakil aldırabilirim ?? acill !! yazın nakil aldırılır mı?

  1. Evet geçilebiliniyor
   Ancak tek okul için nakil dilekçesi verebiliyorsun
   O yüzden nakil isteyeceğin okulun puanının senin puanından düşük olmasına ve o senin sınıfında kontrnjanı var mı ona dikkat et
   Ancak aynı okulu senden yüksek puanda biri de yazmış ise o kişi yerleştirilir
   Nakiller açıldı nakil dilekçeni ver şimdiki okuluna
   Eğer ki olmadı eylülün son haftası ekimin son haftası çok emin değilim ama kasımın son haftası da olabilir nakiller tekrar açılacak
   Tarihler konusunda okulunuzdan daha ayrıntılı bilgi alınız şimdiden hakkınızda hayırlı olaun

   1. Mesela istedimiz okulu yazıp dilekce ile suan okudugu okulami vercez. O okulmu hallediyor islemleri. Yoksa istedimiz okulun müdürünemi gitmemiz gerekiyor

 8. 10.sınıfa geçicem ve meslek lisesinden ananolu lisesine geçiş yaptırmak istiyorum.ben şunu merak ediyorum artık teog yok lgs var teog lise boş kontenjan listesine artık ordan mı bakıcaz

  1. Bende Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesinden İmam Hatip Lisesine Nakil Aldırmak İstiyorum Ama 2 gün sonra ( Pazartesi ) Günü Alan İçib kayıt Yaptıracağım Ne zaman Yapıcaz Yada Kayıt Yaptıktan Sonra Nakil Yapabilecek Miyim Ne zamana Kadar Yapabileğiz Yardımcı Olursan Sevinirim Benim İçin Çok Önemli istersen İnstagram Kullanıyorsan Cevabını Buradan Yazarsın ;@muhammedklc3458

 9. Ben ozel okulda okuyorum 11.sinifa gectim devlet okuluna gecmek istiyorum .teogtan aldigim puanmi gecerli yoksa yeni sistemle eve yakin okul yada istedigimiz bir okula gecebiliyormuyuz cevaplarsaniz sevinirim çünkü istemedigimiz bir okula gitmek istemiyoruz

  1. Geçersin. 10.sınıf bitene kadar eğer puanın tutuyorsa istediğin liseye gidebilirsin.

 10. Ben meslek lisesinde oku to rum. Teknik bolumdeyim 10.sinif bitti 11.sinifi ozel lisede okumak istiyorum ama meslek lisesinden ozel liste 11.sinifta gecis olur mu bilmiyorum sizce olur mu?

  1. Olur
   Ama 9. Sınıfta ve 10. Sınıfta 50 altında sorumlu geçtiğin dersler var ise onların sorumluluk sınavlarına girip vermen lazım
   Eğer yok ise sıkıntı yok
   Hayırlısı olsun

  2. Benim oğlum 9 cu sınıfa geçti ama üzak bir nise çıktı benim imkanım yok ankara bağluma çıktı benim imkanım ben kendim bina temizliği yaparak geçimi sağlıyor koçamdan bana hayrı yok

 11. Arkadaşlar lütfen yardim edin 10. Sınıfa geçicem ve şuan imamhatipdeyim anaolu lisesine nakıl aldırmak istiyorum. Ama nasıl yapıcam bilmiyorum 🤔
  Kontenjan mı 9.sınıftaki okul ortalamam mı ?
  Lütfen cvp verin

  1. Bend kendimden 10 puan yüksek bir liseye nakil yapmak istiyorum ama olmuyor busene 10 a geçicem ama 9.sınıf ağırlıklı oratalam 90 geçen yılın yıl sonu ortalamasınada bakıyorlarmış diye duydum ama bazıları öyle bi şey yok diyo eğer varsa 90 ortalamayla beni alabilirler senin bu konu hakkında bir bilgin varsa yardımcı olabilirsen sevinirim.

 12. Arkakadaşlar benim sorum şu “ben bu sene 10. Sınıfa geçtim ve nakil aldırmak istiyorum. Nakil tercihi tarihleri ne zaman yani ne zaman başlıyor?”bilgisi olan lütfen cevaplayabilir mi ?

  1. 10.sinifa geçmişin yazin ağustostada nakil yapabilirsin 10.sinifin basindan sonuna kadar da.

   1. 10 sinifa gectim Anadolu ‘da okuyodum meslek lisesine gectim tekrar anadoluya geçmek istiyorum atlamalar ne zaman ?? Acilll .

    1. 9. Sınıflar yerleştikten sonra
     Onlar yerleşmeden sistemde hala 9 gözüküyorsunuz
     2018-2019 yılının 9. Sınıfları yerleştikten sonra liseler 10. sınıf nakil puanları açıklanacak

   2. 10 a gectim Anadolu lisesinden meslek lisesine gectim tekrardan anadolu lisesine geçmek istiyorum sinif atlatmalari ne zaman bi bilgin varmi

 13. bu yıl 9.sınıfı özel okulda okudum fakat devlet anadolu lisesine geçmek istiyorum ama nasıl teog puanıma göre mi yoksa eve en yakın okul mu?

  1. Teog puanına göre bugün ben anadolu lisesi ne gittim müdürle konuştum teog puanı dedi benim oglumda 10 geçti temel lisedeydi anadolu ya almak istiyoruz puan düşük tabiki bizimkinde almıyorlar 9 sınıf karne notu 77 teşekkür aldı ama ülkede teog deniliyo yeni sistemle uğraştıkları için teoglar unutuldu dedi olan geçen sene çocuklarına oldu dedi müdür ankarayayazın herkez yazsın sesinizi duyurun

 14. şu anda 10. sınıfa geçtim ama bir imam hatip lisesinden başka bir imam hatip lisesine geçerken ne zaman nakil işlemleri yapılor? Bilenler yorum yaparsa sevinirim.

 15. lise 1 de kaldım. 9. sınafa tekrar aynı okuldamı devam edeceğim yoksa adrese dayalı sisteme göre istediğim okula evime yakın bir yerden lise de tekrardan kayıt yaptırıp başlayabilecek miyim??? lütfen bilgisi olan cevap versin acil. lütfen

  1. Bildiğim kadarıyla adrese dayalı değil ancak istersen teog puanına göre okul değişikliği yapabilirsin ama bunu iyi bir şekilde araştırman lazım çünkü sınıfta kaldığın zaman daha değişik bir sistem olabilir. Zaten başka bir okula geçmene de gerek yok okuduğun okulda aynı sınıfı tekrar okuya bilirsin 🙂

 16. Ben 10. sınıfa geçtim, başka bir anadolu lisesine nakil yaptırmak istiyorum. Nakil dönemi ne zaman? Başvuruyu nasıl yapmalıyız? Ve 10. sınıf nakil döneminde TEOG puanı mı geçerli oluyor? Teşekkürler.

  1. Nisan ve mayıs ayları dışında diğer aylarda nakil başvurunu şuanda okuduğun okulunun müdürlüğüne dilekçe vererek yapabilirsin. Sonuçlar ise başvuru yaptığın ayın son iş gününde açıklanıyor. Nakil işleminde iki etken var. Gitmek istediğin okulun taban puanından yüksek puana sahip olmalısın ve o okulda boş yer olmalı. Ben de 10. Sınıfa geçtim . Nakil başvurusunu yaptım ama sistem kapalıymış o yüzden açıklanmadı.Umarım istediğin okula gidersin…

   1. Merhaba, Ben de 10.sınıfa geçtim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesindeyim Şu an yaz tatilinde İmam Hatip Lisesine Nakil Aldırıcam Ama Bu pazartesi Bölümler İçin Kayıt Yapılacak Ben Nakil Aldırabilecek miyin? Ne zaman/ yada ne zamana Kadar Nakil Aldırabilirim Neler Lazım Nereden Nakil Aldıracağız yani Kendi Okulumuzdan mı Yoksa Nakil Aldıracağımız Okuldan Mı Benim için Çok Önemli Yardımcı olursan Çok Sevinirim Bu da İnstagram Hesabım Buradan da Yanıt Verebilirsin ;@muhammedklc3458
    Şimdiden Çok çok Teşekkür Ederim

   2. 10 sinifa gectim . Anadoludan meslek lisesine geçmiştim tekrar anadoluya geçmek istiyorum sinif atlatmalari ne zaman bi bilgin varmi??

 17. 10 a geçtim lakin 10da başka okulda okumak istiyorum. Nakil ne zaman yapabilirim tarih aralığı var mı yani nakiller için… Fen ve syblmler anadolu ihlden düz anadolu llisesine geçicem inşş

 18. merhabalar ben 10. sınıfa geçtim gittigim mesleki ve teknik anadolu lisesi 10. sınıfta teog puanıma göre tutan anadolu liseleri var onlara nakil ne zamana kadar yapabilirim ? Cevaplarsanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkür edrim .

 19. Okuyan lütfen cevaplayabilir ki lütfenn
  Şimdi arkadaşlar ben 11.ci sınıfa geçtim teog puanım 441.5 ama istediğim okul 443 ve 31 kişilik boş yer var ben geçebilirmiyim bu okula illaki puan üstünlüğümü olması lazım lütfen cevaplayın teşekkürler

 20. Ya şimdi ben meslek lisesinde okuyorum 11. sınıfa geçtim dal da seçtim ama ben pişman oldum okul değiştirmek istiyorum eğer okul değiştirirsem okul benim 10. Sınıf ortalamamamı bakar yoksa teog puanımamı ve ben meslekten anadolu lisesine geçiş yapabilirmiyim

  1. Nakil işlemleri maalesef 10 sınıfın birinci dönemine kadar fakat ATP bölümlerinde 11 sınıfın birinci dönemine kadar okul yada alan değiştirilebiliyordu diye biliyorum iyice araştırın siz yinede yada MEB i arayın

 21. benim okulum niteliksiz okul oldu anadolu lisesiydi ama puanım fen lisesine yakın nakil versem tutarmı okulum ildeki ikinci okul

 22. Arkadaşlar ben anadolu lisesinden anadolu lisesine 11. Sinifta nakil istiyorum ama yukaridaki yazilardan pek bisey anlamadim yardimci olursaniz sevinirim

 23. bu sene 10.sınıfa geçtim.nakil yapmak istediğim okulun 10.sınıf ortalamasına bakılarak mı nakil yapılacak?(bilenler cevaplarsa sevinirim)

 24. Merhaba Arkadaşlar 11.sınıfı bitirdim nakil yapmak istiyorum 12 de başka okulda olmak için ancak istediğim okulun 12. sınıf nakil puanı benim teog puanımdan yüksek benim nakil işlemim 11.sınıf puanına göre mi olur acaba 12.sınıf mı ?

 25. Ben 9. sınıfı bitirdim. Nakil aldırmak istiyorum. Yeni sistem nasıl ? Naklimi ne zaman nasıl aldiyebilirim yardimci olur musunuz ?

  1. Ben 10.sınıfa geçtim okul değiştirmek istiyorum gececegim okulun 10.sınıf puanina mi bakacağım 9.sınıf puaninami

 26. Ben 9.sınıfı bitirdim 10. Sınıf için imam hatip lisesinden mesleki ve teknik lisesine geçiş yapmak istiyorum mümkün mü?

 27. Merhaba benim oğlum 9.sınıf imam hatip te ve sınıf tekrarı yapacak puanı 401 yeni sisteme göre evin yakını ve anadolu lisesi okul nakli yapabiliyormuyuz ?

 28. Beyler 12. Sinif imam hatibe geçtim anadolu lisesine nakil verebilirmiyim? Yardımcı olursanız sevinirim.

 29. Arkadaşlar ben 11 geçtim özel temel lisedyim ama ozel sağlık meslek lisesi geçmek istiyorum nakil yapsam olurmu

 30. 11. Sınıfa geçtim anadolu lisesinden anadoluya nakil istiyorum puanım 336, 342 puanı olan liseye gidebilir miyim ve bulunduğumuz liseden mi yapılıyor nakil gitmek istediğimize mi gidiyoruz lütfen cevaplayın.

 31. Arkadasim 9. Sinifta kaldi ve bu sene tekrar okuyacak bu yeni sistem yani evine yakin okulami gidcek yksa ayni okulami devam edecek

 32. Arkadaşlar lütfen yardımcı olun ben şimdi 10. Sınıfa geçeceğim ben meslek lisesindeyim ama Anadolu ya geçmek istiyorum puanım 373 oranın puanı 405 ve 14 boş kontenjanı var nasıl olacak

 33. Bir sorum var imam-hatip lise 4 de iken Anadolu lise4 de iken aynı derslerini görüyor (Almanca ve Arapça hariç)

 34. Öncelikle merhaba. Ben 10.sınıfa başlayacağım. Anadolu teknik lisesindeyim. Teog puanım 388.gitmek istediğim okul geçen sene 391 ile alıyordu . Bu sene ise lgs için 344.beni alırlar mı?

 35. 11.sinifa gecicem. Nakiller ne zamn basliyor. Ve neye göre olcak teog puanimi geçerli. Cevap verirmisiniz lütfen

 36. Ben 11 sınıfa geçtim Anadolu Lisesine nakil yapican en yakın tarih ne zaman yapabilirim .

 37. Arkadaşlar ben şuan meslekteyim.
  10. sınıfa geçtim. Bu sene lgs’den sonra açılan liseler varya hani sıfırdan bazıları niteliksiz onlara nakil yapababiliyor muyuz

 38. Anadolu lisesinde 10. Sınıf a geçtim teog puanım 443 sağlık meslek lisesinde geçiş yapmak istiyorum fakat gitmek istediğim sağlık meslek lisesine puanım yetmesine rağmen boş kontenjan yok acaba sonuç ne olur? Şimdiden çok teşekkür ederim 😊

 39. 10 sinif nakil islemleri ne zaman basliyor ve bitiyor acil cevaplarsanız sevinirim ve eski sisteme gore puanla yerlestiriliyor deme

 40. Ben 10.sınıfa geçtim nakil yapmak istediğim okulun puanı benden 10 puan yüksek 9. Sınıf yılsonu ortalamasına bakıyorlar mı çünkü eğer bakarlarsa ortlamam 90 gidebilirim bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

 41. Ben sağlık meslek lisesinde okuyorum. 10. Sınıfta yani bu yıl sosyal bilimler lisesine naklimi aldırmak istiyorum. Acaba aldırabilir miyim puanım ve yüzdelik dilimim yetiyor.

 42. Merhabalar kızım bu sene yerel yerleştirmelerde kız meslek lisesine 9. Sınıfa yerleşti fakat ben buraya göndermek istemiyorum 1.nakillerde başlamak üzere ve şansımızı deneyeceğiz ama Anadolu liselerinde kontenjan problemi olduğundan pek yerleşebileceğini düşünmüyorum eğer yerleşemez de kız meslekte öğrenime başlarsa 10. Sınıf başlamadan yada başladıktan sonra Anadolu lisesine geçmek için nereye başvurmak gerekiyor prosedür nedir bilen birileri varsa lütfen cevaplayabilirmi

  1. Kendi eğitim gördüğü yerden nakil alabilir. Ama yerlestirmesinde sıkıntı cikcagini düşünmüyorum. 1.nakil olmaz 2.olamz 3 4 mutlaka olur.

 43. Ben Sosyal Bilimler hazırlık sınıfında okudum şuan 9. Sınıf olarak gözüküyorum . Anadolu lisesine nakil aldırmak istiyorum. Nakil başvurusu ortaöğretim nedeniyle kabul etmiyor diyor .Sizce bu ay namil gerçekleşebilir mi veyahut ne zaman nakiller oluyor cevaplarsanız sevinirim.

 44. Ben Sosyal Bilimler hazırlık sınıfında okudum şuan 9.sınıf olarak gözüküyorum . Anadolu lisesine nakil aldırmak istiyorum ama nakil denemeleri yaptım ortaöğretim yerleştirme nedeniyle kabul edilmiyor .Nakilleri ne zaman yapabilirim bilen varsa cevaplayabilir mi lütfen?

 45. Merhabalar ben meslek lisesinde 3.sinifa gectm. Bilisim teknolojileri bolumundeyim. Daha sectigim dal belli olmadi. Naklimi sağlık meslek lisesine aldirabilir miyim ??

 46. s.a. benim işitme engelli bir oğlum var. işitme engelli okulunda eğitimine devam ediyor halihazırda. Ancak cihaz kullandığı için RAM (rehberlik Eğitim Merkezi) dan aldığım tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alabilir raporuyla normal bir okula kaydını almak istiyorum. Nakil esnasında öğrencinin puanı ile okul puanı farkı olduğu için, yani öğrencinin puanı okul puanından düşük olduğu için sistem uyarı vermektedir. benim sorum şu: Tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alabilir raporu olan bir engelli öğrenci için okul puanı kadar puan alması gerekli midir? zira bu öğrenci işitme engelli ve raporlu.

 47. Arkadaşlar 10. Sınıfa geçicem ve şuan imam hatipdeyim anaolu lisesine nakıl aldırmak istiyorum. Ama nasıl yapıcam bilmiyorum.Eger 10.sınıfın 1.dönemi ortalamami yikseltirsem geçiş yapablir miyim ve olursa hangi tarihlerde yapabilirim. Lütfen bir bilginiz varsa bana yardımcı olur musunuz😊. Cok onemli.

  1. Bende aynı durumdayım ama okul ortalaman yükselse bile bişeyi değistremiyor diye biliyorum ve nakil işlemleri ay içi yapılıyo galiba

 48. Ben TEOG a girdim geçen sene 433 aldım sosyal bilimler lisesine yerleştim hazırlık okudum ama şimdi sağlık mesleğe geçiş yapmak istiyorum 9. Sınıftan başlıycam eğer olursa ama bu mümkünmü alırlar mı beni okula?

 49. Ben teogdan 461,2 aldım ama şuanda istemedeğim okuldayım 9. Sınıfta iki dönemde 88 ile takdir aldım fakat bu sene 10. Sınıfta ilk nakil döneminde nakil aldırmak istiyorum nakil aldırmak istediğim okul 468,1 ayrıca okulda bir tane boş kontenjan var bu aldığım yıl sonu puanı ile ya da onun yardımıyla nakil aldırabilir miyim

 50. Arkadaşlar bir sorum olacak. Ben şuanda 12. Sınıf meslek lisesi öğrencisiyim. Meslek lisesi haricinde düz anadolu weya herhangi bir okula geçiş yapmam mümkün müdür? acaba çok acil yardımcı olursanız sewinirim.

 51. Ben şuan 9. Sınıfa geçtim anadolu lisesini kazandım ama 1 dönem boyunca o okulda okuyup 2. Dönem başka bi okula nakil yaptırmak istiyorum. Yani 9. Sınıfın 2. Dönemi nakil yaptırabilirmiyim?

 52. şimdi ben yeni sistem ile 9. sınıf a geçtim, başka liseye hangi tarihte nakil alacağım? nakil hakkında bilgisi olan?

 53. Ben 9. Sınıfa geçtim ve bi anadolu lisesi kazandım ama ben bu okulda 1 dönem boyunca okuyup 2. Dönem başka bi okula nakil yapmak istiyorum.Bu mümkünmü??

 54. Arkadaşlar ben 10.sınıfım ve şuan istemediğim bir lisedeyim bu sene 10. sınıfımı dondursam seneye bende 2004 lülerle adrese dayalı nakil yapabilirmiyim. Birde dondurma varmı bilmiyorum yok diyorlar sizin bilginiz varmı? Veya sınıfta kalsam aynı şekilde nakil yapabilirmiyim?

 55. Merhaba lise son anadolu sayısal öğrencisiyim ve puanım323.girmek istediğim okul 480puanlı ama kontejanı64 olduğundan girebilirim diye düşünüyorum.yeni sistemde kontejana göre hala yapılıyor mu?

 56. kardeş ben şimdi lgs de 385 aldım yazın nakilde gelmedi şimdi nakil deniyorum okul da 386’yla alıyor adamlar taban puanı şartı diye bi şey getirmişler senin puanın okulun taban puanına eşit veya yüksek olacak ki başvuru yapabilesin e böyle olursa taban puanı hiç düşmez boş kontenjan da var e ne yapacam kaldım mı böyle?

 57. Arkadaşlar merhaba. Sorumu cevaolayabilirseniz çok memnun olurum. 29 Ekim den önce okulumun idaresine gittim. Gitmeden önce de gitmek istediğim okulun okul müdürü ile konuştum ve kayıtların olduğunu hemen yarın okuldan işlemleri başlamamizi söyledi. Biz de gittik kendi okulumun idaresine. Fakat bize dediği kayıtlar durmuştur. Ben anlamadim. 11.sinifim proje imam hatipteyim. Herhangi bir Anadolu lisesine bu dönem veyahut 2.donem geçebilir miyim sizce?

 58. 11.sınıf sayısal bölümündeyim. TEOG puanım 368.8 civarıydı. Şuan nakil aldırmak istediğim okulun taban puanı 370 fakat 31 boş kontenjan var. Kontenjandan yararlanarak nakil aldırabilir miyim?

 59. merhaba 12. sınıfım nakil aldırmayı düşünüyorum 2. dönem için ama söyle bir durum var gitmek istediğim şehirde tanıdıklarımla kalıcam ikametgah durumunu anlamadim ailem bulunduğumuz şehirde olucak yani ben başka bir şehirde olucam ikametgahsız oluyor mu

 60. ben sosyal bilimler lisesinde hazirlik okuyorum ama anadolu lisesine gecmek istiyorum gecmek istedigim lisede hazirlik olmadigi icin donem ortasinda nakil isteyemiyorum seneye istedigim anadolu lisesine gecmek icin ne zaman nakil verebilirim

 61. Benim oğlum 9 cu sınıfa geçti ama üzak bir nise çıktı benim imkanım yok ankara bağluma çıktı benim imkanım ben kendim bina temizliği yaparak geçimi sağlıyor koçamdan bana hayrı yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir