Anadolu Lisesi Dersleri

Anadolu Lisesi Dersleri 2019-2020, MEB Anadolu Lisesi 9. sınıf Dersleri,MEB Anadolu Lisesi 10. sınıf Dersleri, MEB Anadolu Lisesi 11. sınıf Dersleri, MEB Anadolu Lisesi 12. sınıf Dersleri.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

Anadolu Lisesi Dersleri:

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
x Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
x Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
x Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve
seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.
x Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin
değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği
gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
x Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
x Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları
doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
x Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması
kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci
ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
x Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
x Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta
değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü
öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
x Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları
sağlanabilir.

x Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
x Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

(Visited 6.013 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir