Lise Merkezi Sınav ile İlgili Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Lise Merkezi Sınav ile ilgili Okul Müdürlüklerince yapılacak İşlemler. TEOG yerine ilk defa 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında uygulanacak olan Merkezi Lise Geçiş Sınavı  ile ilgili olarak okul müdürlüklerince yapılacak olan işlemler  nelerdir?

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak,  doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
b. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,
c. Merkezî Sınav’a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,
ç. Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,
d. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-Okul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav’a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,
e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,
f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM Modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,
g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,
ğ. Öğrenciler Merkezî Sınav’da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır.
Buna bağlı olarak,
-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
– Şubesi değişen öğrencilerin,
– Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek.
Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin yabancı dil dersi, okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.
Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
h. İlgili mevzuat hükümleri gereği din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.
ı. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencilerden yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi için ilgili RAM’a yönlendirmek,
i. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

(Visited 193 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir