Lise Merkezi Sınav Puanı Hesaplama 2018

Lise Merkezi Sınav Puanı Hesaplama 2018. Sınavla öğrenci alan nitelikli liselere giriş için yapılacak olan Merkezi Sınav Puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.


Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması
Muafiyet durumunda ASP hesaplaması aşağıdaki gibidir

Yabancı Dil Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması
T_öğrenci=ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılap+ ASP Din Kül.
T_enbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılap+ EnbASP Din Kül.
ASP Yab. Dil= (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Yab. Dil
T_öğrenci : Yabancı Dil testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinin ASP toplamı.
T_enbüyük : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.
EnbASP Türkçe : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Mat : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Fen : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP İnkılap : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Din Kül. : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Yab.Dil : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Din. Kül. ASP Hesaplaması
T_öğrenci=ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılap+ ASP Yab. Dil.
T_enbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılâp+ EnbASP Yab. Dil.
ASP Din Kül. = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Din. Kül.
T_öğrenci : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil testlerinin ASP toplamı.
T_enbüyük : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil i
testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.
EnbASP Türkçe : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Mat : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Fen : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP İnkılap : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Din Kül. : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Yab.Dil : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP

Yabancı Dil ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yab.Dil ve Din Kül. ASP Hesaplaması
T_öğrenci =ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılâp
T_enbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılâp
ASP Yab. Dil = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Yab. Dil.
ASP Din Kül. = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Din. Kül.
T_öğrenci : Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinin ASP toplamı.
T_enbüyük : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.
EnbASP Türkçe : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Mat : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Fen : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP İnkılâp : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Din Kül.: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP
EnbASP Yab.Di : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP


Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

TASP= ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılâp+ ASP Din Kül +ASP Yab. Dil
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen Bilimleri : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Yab. Dil. : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Din. Kül. : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP İnkılâp : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Standart Puanı

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

(Visited 6.747 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir