Yeni Lise ve Ortaokul Kayıt Alanı (Eğitim Bölgesi) Açıklaması

Yeni Lise ve Ortaokul Kayıt Alanı (Eğitim Bölgesi) Açıklaması. Milli Eğitim Bakanlığı nihayet Lise Eğitim Bölgeleri hakkında hukuki bir düzenleme yaptı. Lise Eğitim Bölgeleri nasıl olacak? Lise Eğitim Bölgelerinin kapsamı ne olacak? Lise Eğitim bölgeleri ile ilgili tanımlamalar ve yasal düzenlemeler şöyle gerçekleşti.
Lise Eğitim Bölgeleri Kayıt alanı ve Komşu Kayıt alanı içerisinde tercih edilebilecek okulların listesi e-Okul üzerinden yayınlanacak.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okulları  Eğitim ve Kayıt Bölgeleri e-Okul Sistemi üzerinden Tercih Sırsında açıklanacaktır. e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve

e-OKUL EĞİTİM BÖLGESİ ÖĞRENMEK VE TERCİH  İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

Lise Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.


MEB Yeni Lise Giriş Sisteminde sınavsız olarak Adrese Dayalı Merkezi Lise Kayıt Sisteminin temelini oluşturacak Lise Eğitim Bölgelerinin tanımını  Ortaöğretim Kayıt Alanı olarak belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk defa 2018-2019 yılında uygulanacak olan Adrese dayalı Mahalli Lise Kayıt Sistemi ile ilgili merakla beklenen yasal düzenleme 14.02.2018 Tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen Lise Eğitim Bölgelerinin adı: Ortaöğretim Kayıt Alanı olarak belirlenmiş.

Yapılan yönetmelik değişikliğinde yer alan Ortaöğretim Kayıt Alanı tanımlamasından da anlaşıldığı üzere Milli Eğitim eğitim Bölgelerini lise ve ortaokullar ile eşleştirerek öğrenci sayısı, okul türü ve nüfusa göre çoğrafi yapıyıda düşünerek belirlediği anlaşılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin 2. Maddesinde yer alan Ortaöğretim Kayıt Alanı tarifi şu şekilde yapılmış

Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,

Anılan Yönetmeliğin 5. Maddesi kayıt alanı ve kayıt işlemlerini düzenlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığının Yönerge çıkartacağını belirtmekte olup bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kayıt Alanı ve kayıt usul ve esaslarını düzenleyen yönergenin çıkması beklenecektir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

a) Merkezi sınav puanıyla,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,

d) Yetenek sınav puanıyla,

ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak,

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

yapılır.

(4) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.”

(Visited 10.232 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir